Časopis Sokol a v něm Praha OPEN i kapka krve

Pravidelný měsíčník z akcí ČOS vyšel a na jeho stránkách najdete dvakrát Vyšehrad. Detailně popsán je gymnastický závod a o pár stran dále i projekt darování krve, do kterého se Vyšehrad zapojil koncem roku 2018.

Závody Praha OPEN

Druhou březnovou neděli pořádala organizace “Sport pro všechny Praha” pravidelný závod v TeamGymu Junior a Senior. Článek s krásnou fotografií od Marie Brunerové najdete na straně 20.

Přespěli jsme i Vyšehradskou krví

O třináct stran dále, tedy na straně 33, si můžete přečíst o projektu ČOS “Sokolská kapka krve”. I zde přispěl Vyšehrad a to nejednou kapkou. V druhém pololetí loňského roku se naše jednota umístila v celkovém pořadí této soutěže na 24. – 25. místě. Na tuto příčku nás vynesl počet 4 osob, které celkem 6x darovali krev či její složky (plazmu, destičky). Vyšehrad byl jediným zástupcem z Pražské župy Scheinerovy.

Všem dárcům děkujeme!

Celé březnové číslo časopisu ke stažení zde: