RDPD – Cvičení předškolních dětí a rodičů a dětí

RDPD neboli cvičení předškolních dětí a rodičů a dětí patří do odboru sportovní všestrannosti.

Hodiny cvičení rodičů s dětmi, předškolních dětí a mladšího žactva jsou koncipovány tak, aby děti posilovaly celé tělo bez jednostranné zátěže, rozvíjely své pohybové dovednosti i jemnou motoriku. Snažíme se, aby pro děti cvičení byla zábava a získaly tak kladný vztah k pohybu i ke sportu. V hodinách využíváme různé nářadí i náčiní, cvičíme na hudbu, hrajeme hry, pro napodobivá cvičení používáme dětské říkanky a podobně. Kromě tělesného rozvoje dětí je cvičení přínosné i pro jejich socializaci, fungování v kolektivu a komunikaci (nejen) s vrstevníky.

Na cvičení se mohou přihlásit děti od 2,5 let. Cvičení je vhodné pro předškolní děti i pro mladší žactvo. Průběh hodiny je upraven podle zdatností všech věkových skupin.

Cvičení probíhá každé úterý 16:30 – 18:00 ve velké tělocvičně.

Webové stránky oddílu – www.vysehrad-rdpd.cz.

Leave a Comment