Sportovní všestrannost

Sportovní všestrannost je hlavní náplní každé tělocvičné jednoty. I náš sokol na tyto tradice navazuje. V současné době zde máme 3 pododdíly sportovní všestrannosti. Zdravě zacvičit si mohou dospělí cvičenci i malé děti.

V sportovní všestrannosti se každoročně pořádají závody, tzv. Přebor ČOS. Účastníci závodí v gymnastice, atletice, plavání a šplhu. Tak jako sportovní oddíly cvičení sportovní všestrannosti začíná v září a končí v červnu.

Leave a Comment