Zprávy Sokola na Vyšehradě

Dostal se k nám historický výtisk měsíčníku, který vydávali Sokolové v naší jednotě. Ttoto číslo je z 30. listopadu 1929. Přečtěte si Zprávy Sokola na Vyšehradě 🙂

Za Zprávy Sokola na Vyšehradě děkujeme sestře Dagmar Evaldové, která je župní vzdělavatelkou. Její tatínek byl cvičitelem na Vyšehradě a jeho článek najdete na straně 64.