Časopis Sokol

Česká obec sokolská vydává časopis Sokol. Ten vychází jednou měsíčně v elektronické podobě. Jednou za čtvrt roku vyjde také tištěné číslo. Rádi bychom Vám zprostředkovali všechna elektronická vydání. Součástí časopisu jsou i vzdělavatelské listy věnující se cvičení a historii.

Zároveň župa Pražská Scheinerova obnovila vydávání Župního zpravodaje, na který navazuje s občasníkem.