Časopis Sokol

Česká obec sokolská vydává časopis Sokol. Ten je od roku 2020 tištěným čtvrtletníkem. Informace o obsahu, redakci či předplatném naleznete zde. Součástí časopisu jsou i vzdělavatelské listy, které se věnují historii, a metodické listy, které slouží jako materiál pro cvičitele.

V minulosti vycházel jednou měsíčně v elektronické podobě. Jednou za čtvrt roku vyšlo také tištěné číslo. Stará čísla najdete zde:

Zároveň naše župa Pražská-Scheinerova obnovila vydávání Župního zpravodaje, na který navazuje s občasníkem.