Sportovní oddíly

Tělocvičná jednota Sokol Vyšehrad má v současnosti celkem 6 sportovních oddílů a 3 pododdíly odboru sportovní všestrannosti.

 

Všechna družstva cvičí v rytmu školního roku. Začínají tedy první týden v září a končí poslední týden v červnu. U družstev, která mají mezi sebou pouze dospělé členy, může být časové rozvržení jiné. Do všech družstev se můžete přihlásit na cvičební hodině u vedoucího oddílu.

 

 

 

Leave a Comment