Sokolské projekty

Aktivity Sokola se vyznačují tím, že mají velmi široký záběr. V Sokole Vyšehrad naleznete zejména oddíly věnující se sportovní všestrannosti a výkonnostnímu sportu. Avšak naši členové se zapojují do dalších projektů.

Již několik let mnoho bratrů a sester daruje krev, kterou přihlašuje do iniciativy Sokolská kapka krve. Více se dozvíte zde.

Sokol se významně zapsal do historie a jeho členové doslova psali nejen sportovní dějiny. Zapojili se při obraně naší vlasti v odboji či v legiích. Na památku sokolských obětí se dnes slaví – 8. říjen, jako Památný den sokolstva, významný den ČR. Naše jednota se zapojuje také do Noci sokoloven.

Největší sokolský svátek, všesokolský slet, se koná jednou za 6 let. Při posledním XVI. všesokolském sletu se členové naší jednoty účastnili několika skladeb (Noty, Spolu, Siluety).

O dění v našem spolku referuje Časopis Sokol. Ve čtvrtletníku (dříve měsíčníku) se několikrát objevili naši členové. Více se dozvíte zde.