RDPD – Cvičení předškolních dětí a rodičů a dětí

RDPD neboli cvičení předškolních dětí a rodičů a dětí patří do odboru sportovní všestrannosti.

Oficiální webové stránky http://www.vysehrad-rdpd.cz/

Hodiny cvičení rodičů s dětmi, předškolních dětí a mladšího žactva jsou koncipovány tak, aby děti posilovaly celé tělo bez jednostranné zátěže, rozvíjely své pohybové dovednosti i jemnou motoriku. Snažíme se, aby pro děti cvičení byla zábava a získaly tak kladný vztah k pohybu i ke sportu. V hodinách využíváme různé nářadí i náčiní, cvičíme na hudbu, hrajeme hry, pro napodobivá cvičení používáme dětské říkanky a podobně. Kromě tělesného rozvoje dětí je cvičení přínosné i pro jejich socializaci, fungování v kolektivu a komunikaci (nejen) s vrstevníky.

Na cvičení se mohou přihlásit děti od 2,5 let. Cvičení je vhodné pro předškolní děti i pro mladší žactvo. Průběh hodiny je upraven podle zdatností všech věkových skupin.

Cílem projektu je rozvoj pohybových a rozumových dovedností u dětí jako přirozené součásti života. Důležitou motivací je i podpora ze strany rodičů. Více zde. Úspěšně s dětmi plníme úkoly Kobylky Emilky, Opičky Haničky, Ježečka Marečka, Veverušky Věrušky a Berušky Danušky.

 

Cvičební hodiny:

Úterý 16:30 – 18:00

S sebou:

  • obuv do tělocvičny, nejlépe cvičky
  • cvičební úbor
  • gumičky a sponky pro dlouhé holčičí vlásky

Cvičitelky a kontakty:
Veronika Bakošová        Bakosova.v@seznam.cz, 607 849 524
Květa Karlovská             Karlovska.k@seznam.cz, 724 158 575

 

 

Leave a Comment