Co se dělo na Vyšehradě před 89 lety? Čtěte!

Dostal se k nám historický výtisk sokolského měsíčníku Zprávy Sokola na Vyšehradě. Tehdy bylo obvyklé, že jednoty si vydávaly vlastní tisk. Konkrétně tento výtisk je ze 30. listopadu 1929. 

Je zajímavé se podívat, o čem se tehdy psalo 🙂

Za Zprávy Sokola na Vyšehradě děkujeme sestře Dagmar Evaldové, která je župní vzdělavatelkou. Její tatínek byl cvičitelem na Vyšehradě a jeho článek najdete na straně 64.

Více zde – http://www.sokolvysehrad.cz/historie/jednota/zpravy-sokola-na-vysehrade/