Darování sokolské krve proběhlo v příjemné atmosféře

Začátek roku jsme nastartovali v duchu dobrých skutků. V úterý 8. 1. jsme se sešli ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Podařilo se nám uskutečnit úspěšné odběry v příjemné společnosti sestřiček Transfuzního centra.

Po srazu v Transfuzním centru jsme se všichni zaregistrovali a byli poučeni, jak celý proces probíhá. Jako první jsme šli na kontrolní odběr krve, ze kterého se zjistil základní krevní obraz. Zároveň každému byla sdělena jeho krevní skupina. Poté jsme se občerstvili rohlíkem a čajem, během kterého jsme vyplňovali detailní dotazník o našem zdravotním stavu. Posledním bodem před samotným darováním byla kontrola u lékaře. Tento krok bohužel jednoho z nás nepřipustil k samotnému odběru.

Odběr krve proběhl za příjemné atmosféry díky milým sestřičkám

Všichni z nás darovali plnou krev. Tedy celou krev s jejími složkami. Dalšími možnými typy odběrů jsou: plasma a krevní destičky (obojí se počítá do projektu Sokolské kapky krve). “Já pravidelně chodím na odběr destiček, který probíhá pomocí takzvaného separátoru. Mohu je darovat častěji než plnou krev,” přiblížil místopředseda basketbalového oddílu Lukáš Slaboch. Odběr trval pod 10 minut a během něj jsme popíjeli Colu, abychom si zvedli krevní cukr. Všichni jsme odběry zvládli a také bychom rádi ocenili velmi vstřícný přístup celého personálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Děkujeme!

Prvodárcům byl dán upomínkový odznak krůpěje krve. Pokud prvodárci ve svém úsilí budou pokračovat u dalšího odběru jim bude vystaven průkaz dárce krve.

Díky osvětě se do projektu započítaly další odběry

Mezi členy Sokola Vyšehrad se nachází mnoho pravidelných dárců. Díky debatě, kterou se nám podařilo nastartovat v jednotě, se mohly jejich odběry také započítat do Sokolské kapky krve roku 2018. Nyní čekají výsledky na zpracování.

Naším společným cílem je akci zopakovat a uspořádal další hromadný odběr krve! Bližší informace sledujte zde na webových stránkách.

Totot poučení pro prvodárce skvěle shrnuje, jak probíhá samotný odběr i jaké jsou bonusy z darování. (zdroj: FNKV)