Přečtěte si a přispívějte do Župního občasníku

Pražská župa Scheinerova, tedy naše domácí župa, obnovila vydávání Župního zpravodaje. V minulosti bylo jeho vydávání běžné. Nyní se k této tradici navracíme s občasníkem. Pečtěte si informace ze žup ze svého blízkého i vzdálenějšího okolí. Hned na titulní straně se můžete pokochat fotografií z našeho nácviku sletové skladby na Vyšehradě.

Budeme rádi, pokud se do tvorby zpravodaje zapojíte 🙂