SokolGym “25 let znovu spolu”

Nejvýraznějším a nejrozsáhlejším projektem České obce sokolské letošního roku je SokolGym 2015. Jeho součástí je celá řada akcí, které připomínají 25. výročí znovuobnovení Sokola a zároveň představují veřejnosti širokou škálu činností, jimž se Česká obec sokolská věnuje a do nichž se zapojují všechny generace české populace. A také dokládá, že čtvrt století od svého znovuobnovení je Sokol životaschopnou, moderní organizací, jejíž filozofie a činnosti oslovují i současnou generaci.

Socha Miroslava Tyrše
Socha Miroslava Tyrše

SokolGym začíná 18. května v pražském Tyršově domě, který právě v těchto dnech slaví 90. výročí od svého otevření. Zájemci se během celého týdne budou moci zdarma zapojit do nejrůznějších workshopů a vyzkoušet si tak řadu moderních aktivit jako jsou např. parkour, rope skiping a Bosu Cardio nebo navštívit tradiční cvičení zaměřená na zlepšení zdravotního stavu. Vrcholem oslav v Tyršově domě by měl být bohatý sobotní program, v jehož rámci budou mít diváci navíc možnost zhlédnout i vybraná hromadná vystoupení včetně jednoho, které vzniklo speciálně pro tuto příležitost. Jmenuje se „25 let spolu“ a je průřezem čtyř posledních sletových skladeb pro muže.

SokolGym je letos premiérově celorepublikovým projektem, do kterého se mohou přihlásit jakákoliv tělocvičná jednota nebo sokolská župa s vlastní akcí anebo se mohou podílet na realizaci oficiálně vyhlášených akcí, kterých je v současné době připravováno šest:

90 let od otevření Tyršova domu 18.–24. 5. 2015
Sokolské Brno 5. – 7. 6. 2015
Plzeňské slavnosti pohybu 26. – 28. 6.2015
Prázdninová škola zahraničních cvičitelů 28. 6. – 3. 7. 2015 
Noc sokoloven 11. 9. 2015
Move Week 2015 21.–27. 9. 2015

SokolGym 2015 program 

Běh do Vyšehradských schodů

Na podzim proběhne již III. ročník běhu do Vyšehradských schodů. Pořadatelem je odbor sokolské všestrannosti Vyšehradské jednoty. O loňském ročníku si můžete přečíst zde na webových stránkách oddílu sportovní gymnastiky.

Historie SokolGymu

Historie SokolGymu se datuje do devadesátých let minulého století.  Poprvé se ještě pod názvem I. Sokolská gymnaestráda uskutečnil v červenci roku 1996 v Praze za spolupráce všech programových útvarů ČOS. Jeho cílem tehdy bylo navázat programově a ideově na národní tradici pořádání tělovýchovných a sportovních vystoupení s využitím zkušeností ze zahraničních akcí, především světových gymnaestrád. Kromě toho šlo o vhodnou příležitost dát prostor k tvorbě začínajícím autorům tělovýchovných vystoupení v mezisletovém období, za volnějších pravidel a s větší možností experimentování, než tomu je při tvorbě skladeb a programů všesokolského sletu. Následovaly akce již pod názvem SokolGym v roce 2001 a 2010, programově na sebe volně navazující a zachovávající původní formát.