Noc Sokoloven na Vyšehradě

Nazdar,

tento rok byl vyhlášen jako rok Sokolské architektury. V rámci této akce je pátek 11. 9. vyhlášen Nocí Sokoloven. My se samozřejmě také zapojíme a budu ráda pokud se také zúčastníte.

Předběžný program v sokolovně Vyšehrad:

  • sraz v pátek kolem 17 hod
  • vytvoření Kešky
  • grilování na dvoře Dapu  za tělocvičnou
  • promítání fotek na fasádu tělocvičny
  • noční procházka po Vyšehradských hradbách s lampióny
  • povídání o historii
  • spaní v sokolovně
  • dopoledne od 9 do 11 h cvičení pro děti i rodiče

Prosím o “přihlášení”, abychom mohli připravit ( za úplatu ) občerstvení. Náhodný příchozí musí počítat s vlastní svačinou.

Děkujeme a těším se, že si společně Noc Sokoloven v té naší společně užijeme

za Sokol Vyšehrad Alena Dvořáková

 

Rok sokolské architektury

Bez jakékoliv nadsázky lze říct, že se jedná o světový unikát – snad žádná organizace na světě nevytvořila tak rozsáhlou síť sportovních zařízení, využívaných i ke společenskému a kulturnímu dění, jako Československá, resp. Česká obec sokolská. Tělocvičné jednoty Sokol vybudovaly, za finančního i pracovního přispění svých členů, tisícovky sokoloven po celé zemi. Na jejich vzniku se podíleli i významní architekti, jakými byli například Ignác Ullmann, František Krásný, Alois Dryák, Karel Hugo Kepka, Miloslav Kopřiva a mnozí další.

Mezi sokolovnami jsou zastoupeny snad všechny styly druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století – novorenesanční, novoklasicismus, secesní, kubistický, funkcionalistický, klasicismus, folklorismus… Mnohé sokolovny jsou také památkově chráněné. Jméno architekta Františka Krásného je také spojováno se stavbou Tyršova domu v Praze, od jehož otevření uplyne letos v květnu 90 let. Toto výročí inspirovalo vzdělavatelský odbor ČOS vyhlásit letošek Rokem sokolské architektury.