Ocenění za přínos šachu pro Petra Vaňka

Již tradičně jsou v polovině listopadu udělovány Ceny Salo Flohra za přínos a rozvoj československého šachu. Děje se tak u příležitosti oslav, věnovaných vzpomínce na tohoto legendárního československého šachistu první poloviny 20. století. Tento rok je pro Vyšehrad významným, jelikož byl oceněn předseda našeho šachového oddílu – Petr Vaněk.

Komise k udílení Cen Salo Flohra vybírá každoročně z plejády osobností ty, kteří se svou prací a přístupem významně zasadily o rozvoj a propagaci šachového sportu v naší zemi.

O Petrovi se ví, že velkou část svého života zasvětil právě šachu. A to nejen z pozice dlouholetého ligového hráče – kromě vlastního aktivního hraní je také mnoho let trenérem a vychovatelem šachové mládeže, předsedou šachového klubu, která je součástí naší jednoty, činovníkem a mecenášem Pražského šachového svazu a obecně člověkem, který je motorem velkého množství s šachem spojených společenských událostí.

Petr Vaněk při šachové partii
Petr Vaněk při šachové partii

Již méně se pak ví, že v rámci své advokátské praxe pomáhal také mnoha šachistům v jejich těžkých životních situacích. Vše, do čeho se Petr Vaněk na šachovém poli pouští, podniká s entuziasmem sobě vlastním. Komise přitom ocenila i zásluhy o to, že pod Petrovým vedením se šachový klub Sokolu Vyšehrad řadí mezi ty nejpočetnější v naší zemi.

Letošní předávání Cen Salo Flohra proběhlo v pátek 16. listopadu ve spolupráci s Šachovým svazem ČR, šachovým klubem SK Smíchov a spolkem Sokrates 2001. Všichni se sešli v prostorách Úřadu Městské části Praha 5. Součástí Šachového společenského večera u příležitosti udílení Cen Salo Flohra byla také šachová simultánka dlouholetého nejlepšího šachisty ČR, velmistra Davida Navary a další společenské aktivity.

Pamětní medaile - Cena Salo Flohra
Pamětní medaile – Cena Salo Flohra