Sletový magazín přináší první vlaštovky o sletu 2018

V září po celé republice putovala Sletová štafeta a oficiálně zahájila sletový rok. Zapište si za uši (a do diářů) , že XVI. všesokolský slet 2018, proběhne v prvním červencovém týdnu. Více o štafetě, bodovému programu a skladbách se dozvíte ve sletovém magazínu.